پروژه ایران مال

اجرای پروژه در ایران مال

قسمت های هتل و ورزشگاه تنیس از پروژه های این شرکت میباشند .

کاشت میلگرد و کاشت آرماتور با چسب کاشت میلگرد هیلتی re500 v3 جهت تقویت سازه در هتل ایران مال برای شرکت نماکاران انجام شد.

در این پروژه ملی ما به عنوان جزئی از آن فعالیت کرده و عملیات کاشت راد جهت شاستی کشی نمای هتل را بر عهده داشتیم.

این عملیات با استفاده از دستگاه کرگیری انجام شد زیرا مهم مهل دقیق بولت ها بود و نباید جابجایی صورت میگرفت.

این عملیات از پایین کروال های هتل تا ارتفاع 30 متری از سطح زمین اجرا شد.

از دیگر عملیات های این گروه در ایران مال میتوان به کرگیری و کاشت آرماتور جهت صفحه پلیت های ورزشگاه تنیس نام برد.

این عملیات به منظور الحاق سازه فلزی ورزشگاه به سازه بتنی پروژه انجام شد. در این عملیات قسمت هایی با برش بتن مسلح حذف شدند تا سازه جدید جایگزین آن شود این عملیات به دلیل جمعیت بالای کارگران مشغول کار در پروژه خطر بالایی داشت و برش بتن را با دشواری همراه کرده بود.

تقویت سازه بتنی با استفاده از کاشت میلگرد صورت پذیرفت و چسب کاشت میلگرد هیلتی re500 v3  در آن استفاده شد.