تقویت سازه و محاسبات

10 / 10
از 1 کاربر

تقویت سازه های بتنی چه موقع نیاز میشود؟ این امر در چند حالت رخ میدهد و ما نیاز با تقویت داریم اول زمانی که سازه طراحی و اجرا شده برای کاربری خاصی بوده و حالا تغییرات نقشه باعث جابجایی المان های سازه و یا نیاز به تقویت آن باشد.

دوم زمانی که سازه اجرا شده و با گذشت زمان همراه بوده و با توجه به استاندارد های جدید نمیتواند استاندارد لازم برای بهره برداری را داشته باشد و سوم زمانی که در هنگام اجرا درست و طبق استاندارد اجرا نشده و نیاز به تقویت میشود.

 در اینجاست که تقویت سازه معنی میابد و با روش های مختلفی به ما کمک میکند تا دوباره بهره برداری را بدون از سرگیری پروژه انجام دهیم. این تقویت سازه با توجه به دستورات مشاور انجام میشود و طبق استاندارد میباشد. گاهی نیاز به کاشت میلگرد با چسب کاشت میلگرد خاصی برای کسب استاندارد مورد نظر است و بعد با کاور بتنی سازه را تقویت میکنیم و ویا با الحاق سازه هایی فلزی در نقاط بحرانی به سازه بتنی کمک میشود مانند لچکی و یا کاور فلزی و گاهی هم با الیاف frp تقویت باید انجام شود گاهی نیاز به برش بتن و حذف المان هایی از سازه است.

در کل تمام این مسائل با توجه به استاندارد باید زیر نظر مهندسین مشاور صورت بپذیرد.

فنآوران البرز خود با مشاوره و محاسبات مربوطه این کار را انجام میدهد. توجه کنید که این محاسبات باید مورد تایید مهندسین باشند و مهرو امضا داشته باشند و در غیر این صورت نمیتوانید در زمان بحران از این اسناد برای اثبات محاسبات استفاده کنید.

شرکت های مشاور برای مقاوم سازی و تقویت سازه از نرم افزار های مختلفی استفاده میکنند اما تجربه به ما نشان داده فقط نرم افزار کافی نیست زیرا یک نرم افزار مشخص برای این امر وجود ندارد و ما این کار را با کنار هم گذاشتن داده های مختلف از استاندارد چسب تا استاندارد ملی زلزله انجام میدهیم تا نتایج بدست آمده قابل اطمینان باشند.

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :