پروژه های خصوصی

در طول دهه گذشته پروژه های شخصی بی شماری در کارنامه فن آوران البرز درج گردیده که تعدادی از آن ها را به نمایش گذاشته ایم. از عملیات کاشت میلگرد و برش بتن با کاتر و سیم برش و تقویت سازه و الحاق سازه های مختلف و نیز برش بتن مسلح. در راستای اهداف این گروه همیشه با توجه به استاندارد ها پروژه های شخصی چه بسا کوچک را نیز به اتمام رسانده ایم. از مهم ترین نکات در کاشت میلگرد توجه به استاندارد کاشت و استاندارد چسب مورد استفاده  میباشد تا در آینده مشکلی برای سازه جدید رخ ندهد. در برش بتن نیز با کمترین ضربه به سازه اصلی تمام قطعات برش خرده با سیم برش و یا کاتر را جدا کرده و این توجه ما به استاندارد در اجرا باعث آن شده تا کیفیت را در بالاترین حد ارائه دهیم.