پروژه البرز مال

پروژه البرز مال در منطقه حصارک کرج واقع می باشد.

این پروژه تجاری فرهنگی تفریحی شامل 300 هزار متر مربع فضا می باشد که احتمالا افزایش نیز مییابد, این پروژه شامل سینما و شهربازی و فودکورت و غرفه های تجاری میباشد.

فعالیت های صورت گرفته در البرز مال کرج توسط فن آوران البرز شامل:

برش بتن, برش تیر, برش ستون, کاشت میلگرد باچسب کاشت میلگرد هیلتی re500 v3 ,تقویت سازه با کاشت آرماتور و شاتکیریت, ساخت و نصب والپست3000 عدد, اجرای بیش از 4000 کاشت میلگرد, اجرای بیش از 600متر برش بتن. برش بیش از 50 قطعه تیر و ستون  می باشد.

این شرکت مفتخر به همکاری و مشاوره جهت اجرای پروژه البرز مال کرج می باشد.

عکس