فرچه نظافت

بعد از سوراخ کاری برای کاشت میلگرد یا راد یا هر جسمی که با چسب کاشت میلگرد قرار باشد اجرا شود باید غبارزدایی انجام شود در این مرحله با باد غبار موجود را خارج میکنیم و در مرحله بعد فرچه گرد وارد عمل میشود و با چرخاندن و همزمان داخل و خارج کردن آن در سوراخ به تمیز شدن خلل فرج های موجود میپردازیم تا وقتی چسب را وارد کردیم هیچ غباری باقی نماند.

کاشت میلگرد با فرچه زنی استاندارد بهتری از کاشت با نظافت مرطوب دارد. در صورتی که شما بهترین چسب کاشت میلگرد را استفاده کنید اما نظافت خوبی نکید استاندارد را رعایت نکرده اید.

استفاده از چسب کاشت میلگرد هیلتی، چسب کاشت میلگرد کالم، چسب کاشت میلگرد ممو، همه نیاز به غبارزدایی و فرچه زنی دارند.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :